१९ जेठ, रामेछाप । गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं ३ र…